Zrównoważony
rozwój

Produkcja bez heksanu
– dla zdrowia ludzi, zwierząt
i dla środowiska

Czym jest
heksan?

To pochodna destylacji ropy naftowej pełniąca funkcję rozpuszczalnika chemicznego. Heksan został sklasyfikowany przez Ministerstwo Zdrowia jako produkt działający szkodliwie na rozrodczość, wykazujący szkodliwe działanie na drogi oddechowe i drażniący. Przy długotrwałym kontakcie jest niebezpieczny dla zdrowia (http://hpc.amu.edu.pl/MSDS/heksan.pdf).

W typowym w branży procesie przetwórstwa rzepaku heksan to substancja, która stosowana jest do wydobywania ze śruty oleju resztkowego, który pozostaje po etapie fizycznego procesu tłoczenia na gorąco. W Wilmar korzystamy z innowacyjnego sposobu tłoczenia oleju rzepakowego, w którym  przy jego produkcji całkowicie wyeliminowaliśmy użycie heksanu. Nasz olej powstaje wyłącznie dzięki procesom, w których odpowiednio dobieramy nasiona, ciśnienie i temperaturę. Całkowite bezpieczeństwo produktu i zdrowie jego odbiorców jest dla nas najważniejsze.

Makuch
ekstrudowany

– odpad, czy
wysokowartościowe białko?

Wytwarzany przez nas Extramin powstaje jako produkt w drodze ekstruzji ziarna rzepaku i produkcji wysokojakościowego oleju rzepakowego. Brak stosowania w tym procesie heksanu, który wypłukuje większość oleju z ziarna,  powoduje, że ilość oleju pozostała w makuchu wynosi około 8-9 %. W efekcie w naturalny sposób z ziarna rzepaku powstaje wysokoenergetyczny komponent zawierający wysokoprzyswajalne białko.  Produkt ten znajduje zastosowanie jako wartościowy komponent paszowy, który m.in. zwiększa ilość i jakość uzyskiwanych produktów mlecznych, wspomaga procesy hormonalne bydła i ma ogromne znaczenie w poprawie kondycji stada, co przekłada się na korzyści zdrowotne dla zwierząt a następnie biznesowe dla hodowcy.

Dlaczego nie korzystamy z heksanu? W Wilmar opracowaliśmy proces pozyskiwania oleju, bez użycia odczynników chemicznych. Jest to bardzo  istotne nie tylko dla konsumentów spożywających olej ale również dla hodowców bydła, trzody chlewnej, indyków i innych zwierząt gospodarskich. Doświadczenie z rynków światowych pokazuje, że stosowanie komponentów paszowych powstałych w przy udziale procesu  ekstrakcji heksanem przekłada się bezpośrednio na spadek zdrowotność i kondycji stad. Co więcej, jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej świadomi i dbając o zdrowie sięgamy po produkty wysokiej jakości. W ramach  naszej produkcji możemy  konsumentom  zaproponować olej Złoty Rzepak, powstały bez użycia sztucznych rozpuszczalników chemicznych, w drodze wykorzystania procesów fizykalnych. Należy także podkreślić, że produkcja heksanu to także dodatkowe obciążenie dla ekosystemu, ponieważ substancja ta nie jest obojętna dla środowiska podczas jej produkcji jak i ze względu na jej emisję bezpośrednio do atmosfery.