PROJEKTY EU

01

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"".

Operacja mająca na celu Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wzrost zdolności magazynowych i produkcyjnych zakładu Grupy WILMAR Marek Wilczyński S.K.A poprzez rozbudowę zakładu i jego wyposażenie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

02

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu Wzrost konkurencyjności, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wprowadzenie innowacyjnego procesu butelkowania oleju rzepakowego poprzez rozbudowę zakładu oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń w zakładzie Grupy WILMAR Marek Wilczyński S.K.A Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

03

POIR.01.01.01-00-0985/20-00

Tytuł projektu:
Prace B+R polegające na opracowaniu technologii otrzymywania 9-DAME dla przemysłu chemicznego z surowców pochodzenia naturalnego

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii etenolizy oleju rzepakowego, która pozwoli na otrzymywanie estru metylowego kwasu 9-dekenowego (9-DAME) i dodatkowego produktu dla przemysłu chemicznego (1-deken) α-olefiny, używanej w syntezie syntetycznych środków poślizgowych.

Planowane efekty:
Opracowanie kompletnej technologii otrzymywania kwasu 9-dekenowego (9-DAME) z oleju rzepakowego przy użyciu reakcji etenolizy pozwalającej na rozpoczęcie przemysłowej produkcji 9-DAME z oleju rzepakowego.

Wartość projektu:
8 151 988,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
4 342 421,81 PLN

04

POIR.03.02.01-02-0013/21-00

Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania nasion rzepaku, w wyniku której powstaną dwie grupy innowacyjnych produktów:
- olej surowy, olej rafinowany z nasion obłuskanych tłoczony metodą na zimno bez stosowania chemii (olej surowy z łuski oraz olej surowy z miąższu, olej rafinowany z miąższu),
- makuch
– w formie makuchu ekstrudowanego z łuski, ekstrudowanego makuchu z obłuskanego rzepaku do celów paszowych oraz makuchu z miąższu tłoczonego na zimno.
Zastosowany innowacyjny proces technologiczny przetwarzania nasion rzepaku pozwoli na pełne wykorzystanie surowców, tak aby powstające w toku produkcyjnym produkty uboczne (makuch) można było wykorzystać do wytworzenia nowych innowacyjnych produktów, w postaci makuchu ekstrudowanego z łuski i z miąższu oraz makuchu z miąższu tłoczonego na zimno. Nowa technologia umożliwi produkcję oleju z nasion obłuskanego rzepaku tłoczonego na zimno o wysokiej jakości na skalę przemysłową, bez konieczności użycia dodatków chemicznych.

Planowane efekty:
Rezultatem projektu będzie gama nowych produktów w postaci:
1. olejów z nasion obłuskanych oraz z łuski tłoczonych na zimno oraz rafinowanych bez stosowania chemii odznaczających się lepszą jakością oraz wyższym stopniem uzysku oleju,
2. makuchu.

Wartość projektu: 42 288 300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 14 800 905,00 PLN