Zrównoważony
rozwój

Ekologia i certyfikaty

Aspekt ochrony środowiska jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju firmy Wilmar. Zależy nam i dbamy o odpowiednie i  świadome gospodarowanie zasobami i dostosowywanie procesów produkcji do idei poszanowania natury i jej zasobów.

W czasach intensywnej eksploatacji zasobów naszej planety niezwykle ważne jest ograniczanie odpadów i przeciwdziałanie potencjalnym szkodom dla środowiska. Dlatego też Wilmar podczas tłoczenia oleju z nasion rzepaku efektywnie wykorzystuje pozostałości powstające w tym procesie. Z wytłoczyn wytwarzamy Extramin, który jest wolny od dodatków chemicznych. Do jego produkcji nie stosujemy heksanu. Produkowany przez nas Extramin poddawany jest jedynie procesom fizycznym: wysokiemu ciśnieniu i temperaturze. Ten wysokobiałkowy komponent paszowy ma wiele zalet, także tych o wymiarze środowiskowym. Obniża koszty żywienia zwierząt, produkcję obniża emisję metanu do atmosfery oraz podnosi wydajność i efektywność produkcji. Szerzej piszemy o tym tutaj.

Optymalizacja zużycia materiałów produkcyjnych, generowania odpadów, efektywność energetyczna i ogólne poszanowanie środowiska naturalnego wraz z oferowaniem innowacyjnych produktów najwyższej jakości stanowią kluczowe czynniki determinujące stosowane przez nas rozwiązania oraz wyznaczają kierunki realizowanych przez nas prac badawczo-rozwojowych.

Od lat spełniamy kryteria zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy nadany certyfikat KZR INIG – obejmujący biomasę, odpady i pozostałości poprodukcyjne. System KZR INIG  nadawany przez Instytut Nafty i  Gazu – Państwowy Instytut Badawczy znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji.

Finalne produkty, surowce jak również procesy stosowane przez Wilmar spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności i pasz obowiązujące w UE.

Gwarancję bezpieczeństwa jakości produkowanych przez nas dodatków paszowych zapewnimy poprzez stosowanie i certyfikację standardów GMP+B2 wraz ze standardem GMP+MI 105 „GMO controlled” potwierdzającym brak występowania składników modyfikowanych genetycznie.

Gwarancję jakości produktów spożywczych będących w ofercie Wilmar zapewnia wdrożony i potwierdzony uzyskanym certyfikatem system kontroli jakości FSSC 22000.