Technologia Hexan Free

Stosowana przez nas metoda przetwarzania nasion rzepaku, w tym produkcji Extraminu, makuchu rzepakowego z zastosowaniem procesu ekstruzji, jest technologią wolną od heksanu. Jej efektem jest gwarancja najwyższej jakości produktów gotowych połączona z bezpieczeństwem i poszanowaniem środowiska naturalnego. Proces przetwarzania ziaren rzepaku w gotowe produkty ogranicza się u nas  jedynie do poddawania surowca czynnikom fizycznym: ciśnieniem oraz temperaturą.

Dzięki temu tłoczony u nas w naturalny sposób olej rzepakowy, powstaje wyłącznie dzięki procesom, w których odpowiednio dobieramy nasiona, ciśnienie i temperaturę. Jest to istotne dla konsumentów, którzy stają się bardziej świadomi, stawiają na zdrowie oraz wybierają produkty wysokiej jakości. Całkowite bezpieczeństwo produktu i zdrowie jego odbiorców jest dla nas najważniejsze. 

Produkowany natomiast przez nas Extramin użyty w paszy dostarcza zwierzętom niezbędnych i pełnowartościowych składników odżywczych jednocześnie przekładając się na znaczną poprawę kondycji  stad.

Heksan jest rozpuszczalnikiem pozyskiwanym podczas rafinacji ropy naftowej. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, a szczególnie olejarskim, gdzie wykorzystuje się go do zwiększenia wydajności procesu produkcji olejów. Mimo faktycznej skuteczności w tym zakresie, badania dowodzą, że obecność heksanu w paszach ma toksyczny wpływ na organizmy: m.in. zwiększając ryzyko upośledzenia płodności oraz silnie oddziałując na ośrodkowy układ nerwowy. Nie chcąc narażać naszych klientów oraz środowiska na potencjalne zagrożenia związane z tą substancją, produkowany przez nas Extramin nie ma kontaktu z rozpuszczalnikami chemicznymi, w tym z heksanem, na żadnym etapie produkcji.

CZYTAJ TAKŻE:

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI