Wilmar-oils.pl

POIR.01.01.01-00-0985/20-00

Tytuł projektu:
Prace B+R polegające na opracowaniu technologii otrzymywania 9-DAME dla przemysłu chemicznego z surowców pochodzenia naturalnego

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii etenolizy oleju rzepakowego, która pozwoli na otrzymywanie estru metylowego kwasu 9-dekenowego (9-DAME) i dodatkowego produktu dla przemysłu chemicznego (1-deken) α-olefiny, używanej w syntezie syntetycznych środków poślizgowych.

Planowane efekty:
Opracowanie kompletnej technologii otrzymywania kwasu 9-dekenowego (9-DAME) z oleju rzepakowego przy użyciu reakcji etenolizy pozwalającej na rozpoczęcie przemysłowej produkcji 9-DAME z oleju rzepakowego.

Wartość projektu:
8 151 988,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
4 342 421,81 PLN